FITkracht en re-integratie

UWV
Bedrijven
Spoor 1
Spoor 2
Spoor 3
ZZP

UWV

Door het UWV zijn we gecontracteerd om zowel het traject “Werkfit maken” als de Modulaire inkoop te verzorgen.

Wij doen wat nodig is en maken graag verschil

FITkracht begeleid mensen die door confrontatie met een ingrijpend life event of chronische ziekte (fysiek of mentaal) weer langdurig FIT en duurzaam inzetbaar willen zijn op de arbeidsmarkt of een stap willen maken richting de maatschappij.

Uitgaande van (groeiende) zelfredzaamheid, het nemen van verantwoordelijkheid en motivatie tot deelname aan het traject vertrouwen we erop dat cliënten in beweging komen. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, werknemersvaardigheden en oriëntatie op de arbeidsmarkt werken we aan het “Werkfit maken” zodat de arbeidsmarkt benaderd kan worden.

Door het verbeteren van persoonlijke effectiviteit, het vergroten van fysieke en mentale weerbaarheid en het versterken van sociale vaardigheden dragen we bij aan het bevorderen van maatschappelijke deelname.

Samen met de re-integratiebegeleider van FITkracht  gaat de client werken aan passende inzetbaarheid in de maatschappij en/of de arbeidsmarkt.

Waarom kiest u voor  FITkracht?
Fitkracht werkt met mensen die een ingrijpend life event hebben meegemaakt. Denk hierbij aan overlijden, burnout of verlies van gezondheid. Onze re-integratiecoaches maken verschil door interventies vanuit leefstijl- en verliescoaching in te zetten. Het model van positieve gezondheid is ons vertrekpunt.

FITkracht heeft ervaring in het werken met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum of psychosomatische klachten.

Bedrijven

FITkracht staat voor vitaliteit, positieve gezondheid en geluk/plezier. Drie kernwaarden waar heel veel organisaties zich steeds meer bewust van zijn.

Iedere werkgever heeft met (langdurig) verzuim en uitval van medewerkers te maken. Hier komt veel bij kijken en is complex voor werknemer, werkgever en collega’s.

Door inzet van een extern re-integratietraject wordt uw werknemer maar ook u als werkgever optimaal begeleid en geadviseerd.

FITkracht verzorgt trajectbegeleiding Spoor 1,2 en 3, advisering ten aanzien van de Wet verbetering Poortwachter en vitaliteitsmanagement.

Spoor 1

Wij streven naar een passend en duurzame terugkeer van de werknemer in eigen functie of aangepast werk bij de bestaande werkgever. Met de juiste interventies is er aandacht voor:

 • Intake gesprek en afstemmen plan van aanpak (overleg met medewerker, leidinggevende en bedrijfs- of arboarts)
 • Bespreken en anticiperen op Wet verbetering Poortwachter
 • Aandacht voor de veranderende situatie en psycho educatie (persoonlijke ontwikkeling en overlevingsmechanismen)
 • Inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden en belastbaarheid fysieke en mentaal
 • Realiseren van balans in belasting en belastbaarheid
 • Inzet leefstijlinterventies op basis van positieve gezondheid
 • Begeleiding van opbouw van uren en taken en eventueel aanpassing werkplek, functie en of werktijden
 • Terugkeer naar werk

Periodiek verzorgen we een rapportage over de voortgang van het traject.

Blijkt dat gedurende het traject, na onderzoek de werknemer niet kan terugkeren in zijn eigen functie zal samen met de werkgever gekeken worden naar een andere passende functie binnen het eigen bedrijf. Indien aantoonbaar deze mogelijkheid van Spoor 1 niet haalbaar is, kunnen wij u ondersteunen in Spoor 2 en gaat FITkracht samen met u als werkgever op zoek met de medewerker naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Spoor 2

Indien een Spoor 1 traject geen mogelijkheden biedt zal de bedrijfs- of arboarts een advies Spoor 2 uitbrengen. Samen met de werkgever en FITkracht gaan we op zoeken naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten met zijn huidige belastbaarheid benoemd door de bedrijfsarts in een FML.

Met de juiste interventies is er aandacht voor:

 • Intake gesprek en afstemmen plan van aanpak (overleg met medewerker, leidinggevende en bedrijfs- of arboarts)
 • Bespreken en anticiperen op Wet verbetering Poortwachter
 • Begeleiding in het loslaten van de werkgever en huidige functie
 • Persoonlijkheidsplan (wat kan ik en wat wil ik en wat zijn de voorwaarden)
 • Heroriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Arbeidsmarkt benadering en bemiddeling in proefplaatsing of werkervaringsplaats
 • Sollicitatievaardigheden

Spoor 3

Als na de WIA keuring blijkt dat er nog benutbare mogelijkheden zijn en Spoor 1 en 2 zijn doorlopen en (inmiddels ex) zieke werknemer is niet meer werkzaam bij zijn werkgever kan een Spoor 3 worden ingezet voor het vinden van passend werk. De werknemer ontvangt ondertussen een WGA uitkering.  

Los van hoe deze de betaling van het ziekteverzuim (via UWV of via een verzekering) plaatsvind, is het voor de werkgever en zieke werknemer interessant om een Spoor 3 traject in te zetten om zorg te dragen dat er andere inkomsten dan de uitkering worden ontvangen en de werknemer op den duur weer een plek kan genereren op de arbeidsmarkt.

Met de juiste interventies is er aandacht voor:

 • Intakegesprek waarbij de restverdiencapaciteit wordt benoemd en voorstel tot gedeeltelijk terug keer op de arbeidsmarkt.
 • Sollicitatieactiviteiten
 • Opstellen persoonlijkheidsprofiel
 • Arbeidsoriëntatie en benadering

Periodiek verzorgen we een rapportage over de voortgang van het traject.

Waarom kiest u voor FITkracht?

Fitkracht werkt met mensen die een ingrijpend life event hebben meegemaakt. Denk hierbij aan overlijden, burnout of verlies van gezondheid. Onze re-integratiecoaches maken verschil door interventies vanuit leefstijl- en verliescoaching in te zetten. Het model van positieve gezondheid is ons vertrekpunt.

FITkracht heeft ervaring in het werken met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum of psychosomatische klachten.

Fit en Zelfstandig ondernemer

FITkracht is er ook voor u als zelfstandig ondernemer. Een zelfstandig ondernemer heeft een laag ziekteverzuim en is in staat om langer door te gaan of een vorm te vinden om een ingrijpend life event te managen.

Wij doen wat nodig is en maken graag verschil

Mocht u gebruik willen maken van ondersteuning tijdens een kwetsbare periode dan kunt u de medewerkers van FITkracht inzetten. Vanuit eigen regie, het nemen van verantwoordelijkheid en ten alle tijden FIT voelen ondersteunen wij u gedurende een ziekteproces of bij re integratie in terugkeer naar eigen werk of het maken van een andere keuze.

De financiering van dit traject kan onder meer vergoed worden vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Waarom kiest u voor FITkracht?

Fitkracht werkt met mensen die een ingrijpend life event hebben meegemaakt. Denk hierbij aan overlijden, burnout of verlies van gezondheid. Onze re-integratiecoaches maken verschil door interventies vanuit leefstijl- en verliescoaching in te zetten. Het model van positieve gezondheid is ons vertrekpunt.