Visie

We werken vanuit Positieve Gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber, waarbij we niet focussen op klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Onze invalshoek is juist de mens, met eigen veerkracht en de betekenisvolheid van het leven.

We kijken naar 6 dimensies van de mens:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren