Vitaliteitsmanagement

Vitaliteitsmanagement gaat om het vorm geven van een vitale en gezonde werkomgeving. Vanuit het model van positieve gezondheid streven wij naar medewerkers die zich op diverse aspecten gezond voelen en hun beperkingen omarmen. Er is aandacht voor fysieke, mentale en sociale aspecten, zingeving en betekenis geven aan werk en werkomgeving en in staat zijn dingen van alle dag op een plezierige manier uit te voeren. Een veilige basis waar sprake is van veiligheid, een gevoel van welkom en waardering biedt de mogelijkheid duurzame inzetbaarheid te realiseren waarbij plezier, gezondheid en verbinding kernwaarden zijn.

Vitaliteitsmanagement gaat uit van amplitie. Uitgaande van dat wat goed gaat en er al is, er mogen zijn. Juist door dit potentieel te vergroten en versterken leidt dit tot vermeerdering en draagvlak voor een vitale oganisatie.

Vitaliteitsmanagement vraagt ook om respect en veiligheid. Een respectvol werkklimaat is in het belang van de medewerkers en de organisatie. FITkracht geeft vanuit een positieve aanpak advies, voorlichting en ondersteuning ten aanzien van gewenst gedrag en draagt bij aan een veilige en prettige werkomgeving.

Vitaliteitsmanagement realiseert een gezonde en veilige werkomgeving waar medewerkers met plezier en een mate van persoonlijke vitaliteit duurzaam inzetbaar zijn.

Wat ons betreft wordt vitaliteit geïntegreerd in de werkomgeving en met een gezonde snack in het bedrijfsrestaurant of een lunchwandeling nemen wij geen genoegen.

Ter ondersteuning van vitaliteitsmanagement maakt FITkracht onder meer gebruik van

VAR2 – Een gevalideerde vragenlijst die inzicht geeft in duurzame inzetbaarheid en re-integratie

Model van Positieve Gezondheid – Aan de hand van een vragenlijst word de mate van gezondheid en het vermogen van veerkracht zichtbaar

Inzet Vertrouwenspersoon – Wij verzorgen advies en ondersteuning ten aanzien van het gewenste omgangsvormen in het licht van de Arbowet.